Środki czystości
Powrót do: Sprzątanie
Wysyłamy w 48 h
Silver Flash 50 Spray bakteriobójczy dezynfekcja 500 ml Invex Remedies
Oceń produkt:

Silver Flash 50 Spray bakteriobójczy dezynfekcja 500 ml Invex Remedies

- 1 szt. +
3999
Nr katalogowy: 37918
Sprzedawca: Biogo
OPIS Silver Flash 50 Spray bakteriobójczy dezynfekcja 500 ml Invex Remedies - dezynfekcja wody przeznaczonej do picia  - dezynfekcja urządzeń, powierzchni i żywności - odgrzybianie systemów klimatyzacyjnych - dezynfekcja wody w basenie SILVER FLASH 50 to produkt do użytku powszechnego zwalczający wszelkiego rodzaju bakterie, niszczący grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa,  Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójczo (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)).Preparat SILVER FLASH 50 otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na stosowanie i obrót nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r. SKŁADNIKISubstancje czynne: nadtlenek wodoru - 60g na 1kg produktu, srebro - 0,025g na 1kg produktu. Masa netto: 500 ml SUBSTANCJE CZYNNE:- nadtlenek wodoru - 60 g na 1 kg produktu- srebro - 0,025 g na 1 kg produktu. SPOSÓB UŻYCIAWarunki skuteczności stosowania preparatu: Temperatura stosowania preparatu (warunki zewnętrzne) dla temperatury 20oC, czas narażenia - co najmniej 60 minut. Zastosować odpowiednią wentylację. Zastosowanie: • do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę*• do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz**• do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej**• do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli**• do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego• do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych• do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie**• niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych** * - woda przeznaczona do picia musi spełniać określone kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziZawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać dawki 0.05 mg/litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01mg/litr.**Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwień przed użyciem na powierzchniach należy wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu. Zastosowanie Zalecane stężenie Czas stosowania Sposób stosowania do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej 100% 1h-12h Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową. do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli 100%  1h-12h Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową. do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego 100% 6h-12h Dolać zalecaną dawkę preparatu - 800ml na 1m3(1000 l) wody basenowej. Po spuszczeniu wody zdezynfekować ściany i dno basenu. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową. do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych 100% 12h-24h Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie   100% 2h-4h Zanurzyć dezynfekowane przedmioty na określony czas. Po dezynfekcji opłukać przedmioty pod wodą wodociągową. niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych 100% 12h-24h Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz 100% 1h-12h Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą przeznaczoną do spożycia. do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę* 100% 2h-4h Dolać zalecaną dawkę preparatu – 400 ml na 1m3 (1000 l) wody. Po dezynfekcji należy przepłukać rurociągi i urządzenia wodą przeznaczoną do spożycia. Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: co najmniej 1 godzinaSposoby i środki usuwania skażenia produktem: Ograniczyć uwalnianie produktu. Chronić zbiorniki ujęcia wody pitnej i użytkowej. Rozcieńczać dużą ilością wody. Związać za pomocą suchego piasku lub podobnego obojętnego materiału. Nie używać tkanin, trocin, papieru lub innych palnych materiałów. Zapewnić dobrą wentylację. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:Kontakt z oczami: Silne działanie drażniące lub trawiące. Może spowodować ciężkie zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówek lub nieodwracalne uszkodzenia oczu. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. WDYCHANIE: Wdychanie oparów/aerozoli może spowodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, palący ból za mostkiem, łzawienie, uczucie palenia oczu czy nosa i zapalenie układu oddechowego oraz obrzęk płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.Kontakt ze skórą: W przypadku dłuższego kontaktu może wystąpić miejscowe zaczerwienienie lub silne podrażnienie (wybielanie) lub tworzenie się pęcherzy (poparzenie).Spożycie: Połknięcie może spowodować krwawienie błon śluzowych w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym i żołądku. Szybkie ulatnianie się tlenu może doprowadzić do rozdęcia żołądka i krwawienia błon śluzowych oraz ciężkiego uszkodzenia narządów wewnętrznych, szczególnie w przypadku wchłonięcia większej ilości produktu.Zatrucie inhalacyjne: Zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, jeżeli konieczne zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem.Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast przepłukać usta wodą oraz podawać do wypicia dużą ilość czystej wody małymi porcjami. Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę spłukać obficie dużą ilością wody. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Przepłukać obficie oczy bieżącą wodą (przy otwartych powiekach) przez kilka minut. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia, niewyraźnego widzenia lub obrzęku, należy zwrócić się do specjalisty. UWAGIProdukt działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie myć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.• W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIAPrzechowywać w krytych, chłodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach chroniących produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w opakowaniach producenta. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Postępowanie z odpadami produktu: Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien zostać rozcieńczony dużą ilością wody i może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Odpady opakowaniowe są przekazywane odpowiedniej organizacji zbierającej odpady – zakładowi utylizacji bądź recyklingu odpadów.

Darmowa dostawa od Biogo na zamówienia od 299,00 zł!

Przewoźnik Płatność online Płatność przy odbiorze
Kurier DPD (czas dostawy: 1-2 dni) 1599 2098
Poczta Polska (czas dostawy: 1-2 dni) 799 1298
InPost (czas dostawy: 1-2 dni) 1099 --
Płatności za pobraniem

Za zamówienie możesz zapłacić bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera. Upewnij się, że podany adres jest prawidłowy i zawiera kompletne informacje potrzebne do doręczenia Twojej paczki. Zwróć również uwagę na poprawność podanego numeru telefonu, ponieważ przed dostawą kurier może kontaktować się z Tobą. Pamiętaj, żeby przygotować odliczoną kwotę płatności. Kurier nie jest zobowiązany do wydawania reszty.

Wypełnij formularz na stronie Zwroty i reklamacje